10 tips att Maximera integrationen

Integrationen har gått i stå under pandemin och arbetslösheten har slagit extra hårt mot utrikesfödda. Nu krävs det ett större engagemang för att få igång ett effektivt integrationsarbete. Vi på Integration.nu har tagit fram 10 tips med aktiviteter som civilsamhället – du och jag – kan göra för att påverka integrationen på ett positivt sätt.

Sverige har 9,1 procent arbetslöshet (april 2021), en av de högsta i EU och värst är det för utrikes födda. Under 2020 var 5,1 procent av svenskfödda och 18,8 procent av utrikesfödda arbetslösa och tyvärr så är nog skillnaden större nu pga pandemin. Det blir bara sämre förutsättningar för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och därför måste vi mobilisera alla krafter.

Man kan som enskild person göra insatser för en bättre och effektivare integration.

I Kanada drivs integrationen till en betydande del av civilsamhället. Det är en medveten strategi för att få till en effektivare integration genom att fler engagerar sig, det kallas private sponsorship. Samhället behöver inte stå för allt. Civilsamhället tar både ett socialt och ekonomiskt ansvar reglerat enligt Emigration Act från 1978. Vi kan också försöka mobilisera civilsamhället för att stödja och hjälpa till i denna strävan att underlätta integration och inkludering.

10 tips – hur kan vi som individer stödja integrationen på bästa sätt

Integration.nu har tagit fram en 10 punkters tips-lista på vad man som enskild privatperson kan göra för att stödja en effektivare integration. En lista som civilsamhället – du och jag – kan bidra med. Välj ut en eller flera punkter som ligger dig nära om hjärtat.

1. Stötta näringslivet i förorten – åk dit regelbundet och shoppa i butikerna. Många affärsidkare har det tufft och de behöver fler betalande kunder för att överleva och expandera. Handla i orten, det ger jobb och självförtroende och det uppskattas! Besök Yalla Trappan i Rosengård som erbjuder restaurang, café, syatelje, lokalvård och konferensservice.

2. Handla prylar och tjänster från nysvenskar och utrikesfödda. Allt från att åka taxi, besöka restauranger och mataffärer. Identifiera verksamheter som drivs av nysvenskar såsom Nordic Rice. Under 2021 lanseras ett eget varumärke ”Risfabriken”. Snart hittar du det i din butik. Ett annat intressant livsmedelsföretag är Rutasoka Coffee. – Genom att köpa kaffet stöttar du bönderna i Kongo. Kaffet finns att köpa i City Gross, Mathem.se, och Matsmart och det går också att prenumerera på kaffet. Gå in på https://rutasoka.se och beställ.


3. Investera i nyanländas startups. Det finns många intressanta bolag som du kan vara med och följa som aktieägare. Risfabriken är ett sådant exempel, de står inför en börsnotering inom en snar framtid. BLING The suburb start-up movement matchar entreprenörer i förorten med investerare genom sitt nätverk av entreprenörer, coacher, experter och mentorer. Nu samarbetar Bling också med Breakit, vilket inneburit att man lyckats få riktigt tunga investerare att förstå att ”orten” har entreprenörer med intressanta affärsideer som är värda att satsa på. Spana in framtidens entreprenörs-stjärnor .

4. Påverka din arbetsgivare att anställa eller erbjuda praktik till utrikesfödda och där personalen kan hjälpa till som mentorer. Prata med dina kollegor, närmaste chef och med ledningen. Det är hög tid att börja arbeta med inkludering och mångfald på riktigt. Var med och påverka den utvecklingen. Enligt Tillväxtverket är tillväxtviljan högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Kontakta arbetsförmedlingen eller företag som är specialister på matchning av nyanlända exempelvis Manpower Matchning, Lernia, Jobbentren, Multimind, TNG

5. Bli mentor och hjälp till och skapa de viktiga nätverken. Mentor Sverige matchar frivilliga mentorer och nyanlända adepter som vill få kontakt och skapa nätverk. Det är både kul och lärorikt att arbeta som mentor. Du får vänner för livet! Andra organisationer som jobbar med mentorprogram är Mittliv.com, Nya Kompisbyrån.

6. Bli kompis med någon som är nyanländ. Ta kontakt med din kommun eller kontakta exempelvis Kompis Sverige som är en kompisförmedling som skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. Är du duktig i matte kan du du bli mattekompis på Mattecentrum som ger gratis läxhjälp i matte till barn och unga i hela landet för att öka intresset och höja kunskapsnivån i ämnet.


7. Bli volontär. Kontakta din kommunen du kan tex fika med en nyanländ, träna svenska ord och uttryck eller ge tips på kontakter att nätverka med. Du kan bli god man och bli medlem i organisationer som stöttar integration och inkludering. Exempelvis Röda Korset, Svenska kyrkan, eller Volontärbyrån.

8. Starta ett socialt företag eller ett kooperativ och jobba fram affärsideer med likasinnade. Ta hjälp av Coompanion som främjar entreprenörskap och som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

9. Supporta sport och idrott: Stöd de klubbar som du har kontakt med genom eget engagemang eller i en idrottsklubb där dina barn och barnbarn är aktiva. De flesta idrottsklubbarna har brist på ledare och personal och nya volontärer uppskattas alltid.

10. Hyr ut boende till en nyanländ om du har den möjligheten. Det är stor brist på boende för nyanlända. – Hjälp en ensamkommande. Det gynnar alla, du får en extra inkomst och den nyanlände får ett bättre och tryggare boende. Kontakta din kommun.

Glöm inte att vi som är vuxna har ett extra ansvar att påverka vår omgivning, kanske speciellt våra barn och barnbarn om värdet av inkludering av nyanlända och vikten av att visa respekt för deras situation och att aktivt söka kontakt och att vara välkomnande.

*Kom gärna med förslag på bra företag som vi kan rekommendera som startas av nyanlända och nysvenskar, så gör vi en lista!Bli språkrör för ny unik studie om integration

Integrationen av nyanlända är en av vår tids stora utmaningar. Eftersom jobben är grunden i integrationen så är det arbetsplatserna och vägen dit vi måste fokusera på. Företag och organisationer måste bli bättre på att erbjuda praktik och jobb och det måste bli enkelt att anställa. Det är här Facts of Integration kommer in. 

Facts of integration är en ny unik studie för att stödja en effektivare integration. Resultatet från undersökningen kommer att kunna beskriva tillståndet vad gäller integration och mångfald i regioner och branscher i Sverige. Bakom undersökningen står Origo Group och Integration.nu.

Vi kommer att undersöka hur det ser ut i din region och hur duktiga företag och branscher är. Vi söker nu några få samarbetspartners. Är du och ditt företag/organisation intresserade att delta och ta del av ”fakta” och bli ett språkrör för din bransch eller region när det gäller integrationsfrågor och mångfald?

Fördelar med att bli partner

  • öka ditt företag/organisations attraktivitet genom att ta ställning för nyanlända och deras integration
  • underlag för strategi och mål i mångfaldsarbetet
  • få tillgång till intressant innehåll för att utveckla effektiv PR
  • kunna bli en talesperson för inkludering och integration på arbetsmarknaden – ett första steg att bli ledande i din bransch

Vi beräknar starta studien under våren 2020. Rapportpaket, pressreleaser och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt vid lansering, med pressmöte i början av juni och med uppföljning i Almedalen.

Är du intresserad för en mer fyllig information kontakta oss. Vi tar en diskussion och kanske ett möte. 

Hans Makander 
info@integration.nu

 

Med PR skapar vi bättre integration

Vi som arbetar med integration, mångfald och inkludering ser att företag och organisationer generellt kommunicerar alldeles för sparsamt och kortsiktigt. Visst finns det företag och organisationer som är enormt duktiga att kommunicera, se exempel. Flertalet av företagen i Sverige är inte aktiva i integrationsarbetet. Här finns en stor potential att utveckla.

Ska vi lyckas med integrationen av nyanlända krävs det större uppslutning från företagen där jobben finns men också ett mer omfattande stöd från kommuner och arbetsförmedling. Det ska vara enkelt att anställa eller erbjuda praktik inkl SFI med minimal byråkrati.

Det finns en stor potential om vi kan mobilisera fler företag att aktivt engagera sig i integrationsfrågorna

Genom att kommunicera mer om lyckade integrationslösningar skapar vi stolthet på företagen och starkare varumärken. Det ger också incitament för andra organisationer att engagera sig.

Att kommunicera om lyckade integrationssatsningar är avgörande för nyanländas acceptans i samhället 

Många tror att integrationen är helt misslyckad men vi ser att det genomförs mycket bra insatser över hela riket i kommuner, på företag, i idrottsklubbar och på kulturinstitutioner.

Integration.nu vill sprida de goda idéerna som skapar intresse och inspiration för andra. Tyvärr är det många som hellre vill diskutera misslyckanden och hitta fel inom detta ”brännheta område”. Det behövs mer fakta och effektivare kommunikation utan att politisera. 

Vi ser att våra ”spår” med fokus för nyanlända kvinnor och barn uppmärksammas och uppskattas och hur kommunikationen om digitaliseringen underlättar och stödjer integrationen i samhället. 

Företag som ser nyanlända som en resurs blir ofta rikt belönade med ny kompetens, annorlunda idéer och insikter som också i vissa fall ger tillgång till nya marknader och skapar nya affärsidéer.

Ju fler som gör PR för sina insatser desto fler företag kommer att bli  intresserade att delta

Låt oss nu agera kraftfullt och kommunicera mer om alla lyckade aktiviteter och satsningar så vi kan få fler företag och organisationer att haka på.

Omvänd integration – lösning av segregationen

Integrations-bloggen har läst en mycket intressant rapport från Stockholms handelskammare.

Vi kommenterar delar  av rapporten och levererar också en viktig slutsats.

Integrationen är en av vår framtids viktigaste frågor tillsamman med hållbarhets- och miljöfrågor. Den senaste tiden har flera organisationer presenterat analyser, undersökningar och fakta om och hur man på bästa sätt kan lösa integrationsproblemen. Stockholm Handelskammare har analyserat segregationen i Stockholm som är mer omfattande än man kunde ana.

Företagen är integrationsmotorer

Arbete är grunden till integration och därmed är det företagandet som är nyckeln till jobben.  Vi måste därför skapa trygghet och skydd för de privata företagen så att de kan utvecklas och anställa personal. Vi måste bekämpa den kriminella strukturen med stärkt polisiär närvaro men också att kommunerna anställer vakter, installerar kameraövervakning etc.

Omvänd integration

Vi infödda svenskar måste också ta del  i dessa förorter genom ”Integrerat boende” genom exempelvis Järva Central Park som idémässigt bygger på Central Park i New York.  Det är ett förslag från Stockholm Handelskammare, ett bygge på ca 20.000 nya bostäder. Allt för att locka välbärgade svenskar att flytta in i området och därmed minska segregationen men också skapa en marknad och en ökad köpkraft och därmed också en expansion i området.

Agera hållbart

Ska vi lyckas med integrationen kommer det att krävas mycket mer genomgående förändringar i samhället. Ett nytt paradigm där vi inte kan leva som vi gör nu. Inte bara snacka om hållbarhet utan att agera kraftfullt. Vi måste ompröva nuvarande  ”livsstil” för ett hållbarare samhälle både vad gäller miljö och arbetsmarknad.

 

Ladda ner ”Hårda Fakta” 

 

Stödjer nyanlända kvinnor att starta eget

Reportage av Catharina Kallmert

Sisters in Business stödjer nyanlända kvinnor att starta eget

För ett par år sedan var jag på en workshop-dag riktat mot kvinnliga företagare med utländsk bakgrund. Jag fick uppleva en dag full med kraft, vision och kreativa idéer från kvinnor från hela världen och minnena från denna dag hänger med mig ännu idag. Därför var det extra roligt när jag fick tips om Sisters in business, en organisation som stöttar kvinnor, med utländsk bakgrund, att komma närmare sin egen dröm – ett eget företag. Jag har haft ett inspirerande samtal med Jabou Foon, som berättat mer om verksamheten. Jabou är verksamhetsansvarig tillsammans med organisationens grundare, Annika Löfgren.

Idéen med Sisters in Business kommer från behov att ge stöd till nyanlända som inte vill försörja sig med ett traditionellt jobb då de kanske varit egna företagare i sina hemländer. Förutsättningarna för att etablera en egen verksamhet i Sverige kan ofta vara begränsat på grund avsaknad av den kompetensplattform som etablerade svenskar har. Det kan handla om nätverk, förståelse för lagar och regler, insikt i myndighetsvärlden, vokabulär som används i företagarvärlden, samt något så enkelt som mod och självkänsla. Det är helt enkelt ett glapp innan de etablerade starta-eget-organisationerna kan ta vid och börja jobba med en affärsidé.

Specialanpassad affärsskola

Sisters in business erbjuder kvinnor en affärsskola i workshop format och deltagarna arbetar tillsammans genom ett antal moduler i olika ämnen. Detta kombineras med teoretiska seminarier som hålls av organisationens partners som kan vara revisionsbyråer, företag som arbetar med marknadsföring eller liknande. Dessutom erbjuds varje deltagare individuell coachning.

Programmet pågår under tre månader och deltagarna arbetar sig igenom totalt åtta moduler. Idag har 130 deltagare gått igenom programmet och mätningar visar att 24 procent har registrerade företag efter utbildningen. Dock är den positiva siffran egentligen högre då flera av medlemmarna har påbörjat andra yrkesvägar i livet så som studier eller har blivit anställda hos en arbetsgivare.

Utbildning av idécoacher

Verksamheten är under ständig utveckling och just nu utbildas sju idécoacher som kommer att stötta framtida deltagare. Detta för att lösgöra tid för Jabou och Annika så att de kan fortsätta att utveckla verksamheten. Planer finns bland annat att erbjuda kompletterande tjänster mot näringslivet som ett sätt att utveckla verksamheten framåt.

Under samtalet med Jabou känns det tydligt att verksamheten bedrivs strukturerat och med tydlig målfokusering med hög ambition och engagemang. Sisters in Business har ett genuint engagemang i varje individ vilket naturligtvis stärker deltagarnas självkänsla och därmed förmåga att leda sig själv vidare i sin egen process. Läs mer om både verksamheten och erbjudande på www.sistersinbusiness.se

Fadi – integrations och mångfaldsguru

Intervju och reportage: Hans Makander

 
Fadi Barakat vet hur det är att inte få jobb trots masterexamen och såväl goda kvalifikationer som erfarenhet. Han valdes ständigt bort i urvalsprocesser, ibland med det goda rådet ”Du borde byta namn”.  Idag jobbar han med utveckling av integrationsfrågor i Malmö stad. För Integration.nu berättar Fadi om sin syn på hur Sverige kan bli bättre på integration.
Fadi är libanes, född i Abu Dhabi men har bott i Sverige större delen av sitt liv. Han talar flytande svenska och malmöitiska.
– Jag växte upp i Malmö lyckligt omedveten om arbetslivets tuffa förutsättningar för oss ”icke svenskar”. Men efter min masterexamen i biomedicin började jag söka jobb. Jag sållades alltid bort tidigt i processen, blev inte ens kallad på intervjuer
Då fortsatte Fadi och läste in ytterligare en masterutbildning. Men trots dubbla masterexamen lyste jobberbjudandena med sin frånvaro.
– Jag förstod aldrig varför, inte förrän en rekryterare sa åt mig att jag borde byta namn.
Fadi fick sin första riktiga heltidsanställning som konsult på Manpower. Kunderna älskade honom då han löste problem som tekniska konsulter inte lyckats med. Han blev snabbt befordrad och hade de sista åren en delad roll som Konsultchef och CSR-ansvarig på Manpower i Malmö. Med ansvar för drygt 100 bemanningskonsulter var Fadi samtidigt ute och höll föredrag om integrationsfrågor.
– Jag tror det fanns ett uppdämt behov att tala om detta. Att lägga alla korten på bordet för att därefter jobba fram fungerande, långsiktiga lösningar.
Kenny Arkliden på Manpower som ”vågade” anställa Fadi, berättar vad han betytt för företaget.
– Fadis anställning på Manpower sammanföll med flyktingvågen. Det blev en akut fråga att skapa integration och få nyanlända i jobb. Han hade kontakterna till duktiga kandidater samtidigt som han skapade nya affärskontakter och samarbetsformer.
Idag jobbar Fadi på Näringslivskontoret i Malmö stad med näringslivsutveckling. Just nu driver han ”Highway to business” ett projekt för att få nyanlända att starta företag. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen, Almi och Tillväxt Malmö. 300 personer kommer att få möjlighet att delta och 40 personer kommer att få utveckla sina idéer. Målet att det ska mynna ut i 15 livskraftiga företag.
Projektet har också ett annat långsiktigt mål och det är att skapa en bättre samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Malmö stad ska, som en viktig del av integrationen, bli en hub för nya företag och innovationer.
Fadi kommer också att jobba internationellt framöver. Han har blivit inbjuden till Hamburg i höst för att delta i integrationsseminarium inom ramen för ett projekt som vill utveckla nya vägar för att snabbare lös integrationsproblem. Tyskland har utsett två viktiga samarbetsstäder, Malmö och Toronto.
Hur löser vi den akuta integrationen av nyanlända?
– Ska vi klara av utmaningarna som vi står inför krävs attitydförändringar, vi måste våga se till kompetensen och våga satsa på annorlunda kunskap och erfarenhet. Vi måste bli bättre på mångfald. Det gäller både privata och offentliga miljöer. Vi måste skapa mångfald inom alla positioner i samhället, det räcker inte endast med ”low skilled jobs” utan hållbar integration kommer endast att ske när samhället och dess struktur genomsyras av mångfald inom alla sfärer, säger Fadi på klingande malmöitiska.
Läs mer om Fadi Barakat
Kompetensbaserad rekrytering – Manpower
”Jag vill ge tillbaka” –  Sydsvenskan
Mitt namn är Fadi Barakat – Faktum
 

Integration Almedalen: Social hållbarhet, värderingar och privata initiativ

Catharina Kallmert reflekterar över möten om integration i Almedalen 2017

Våra hjärnor spelar oss ett spratt

Afghanistan och Aleppo är inte särskilt schyssta varumärken! Detta säger Magnus Berg, integrationsansvarig på Ledarna på sitt seminarium kring integration i Almedalen. Ord som förknippas med flykting smäller helt enkelt inte så högt i våra öron. Men det är här våra hjärnor spelar oss ett spratt. Vi måste sudda ut den negativa bilden av våra nykomna svenskar och istället ställa om vår hjärna och se dem som tillgångar.

Ökade privata initiativ: Sodexo anställer minst 200 personer under 2017!

Ingenjörsföretaget Sweco, Sodexo, Google och Spotify är bara några av flera företag som vi träffar på Almedalen som har bestämt sig. Sodexos VD Azita Shariati har kommit överens med ledningsgruppen att ge  minst 200 nyanlända chansen till arbete på Sodexo och detta ska ske under 2017. Sodexo erbjuder initialt en praktik men målet är att praktiken ska övergå i anställning vilket redan har skett i flertalet fall. Sweco letar med ljus och lykta efter duktiga ingenjörer och arkitekter och lägger ingen vikt i om dessa är nyanländ eller var i integrationsprocessen de befinner sig. Hinder är till för att överbyggas och varje nyanställd ingenjör eller arkitekt är en framgång för Sweco. Både Spotify och Google volymrekryterar systemutvecklare från hela världen. Deras behov av duktiga tekniker överstiger med råge den marknads som Sverige kan erbjuda. Därför är de nyanlända en självklar rekryteringsbas för båda bolagen. Det är kompetensen som är viktigast!

Värderingar styr debatten, viktigt med positiva nyheter

Preera, Volvo Group och Sveriges kommuner och landsting, (SKL) håller seminarium kring våra svenska värderingar – Sverigestudien i Almedalen – och hur dessa påverkar upplevelsen av verkligheten. SKL har under flera år mätt vilka ord som svenska folket förknippar med Sverige och idag har vi ”osäkerhet om framtiden”, ”byråkrati”, ”Våld och brott”, ”Skyller på varandra” som topp placeringar. Dessa negativa tankar, tillsammans med övriga på listan är ett energiläckage på 46%. Denna mätning påvisar hur viktigt det är att lyfta fram positiva händelser för att balansera och på så sätt få en sann bild av verkligheten.

Flytta ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva

Sammanfattningsvis så var ett av årets huvud teman på Almedalen social hållbarhet och med detta menar man bidrag till samhällsnyttan. Om alla bidrar med det lilla så gör det skillnad och vi blir alla vinnare. Många pratar om vikten av att ta kontroll över sina tankar, att inte låta hjärnan gå på i gamla hjulspår utan utmana den och skapa nya tankemönster vilket är en helt annan infallsvinkel på integrationspolitiken. På detta sätt flyttar vi ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva, vilket borde vara en sund och ganska självklar tanke.

Eko-odlarna skapar ”grön” integration och gemenskap i Södertälje

Adhim Mizban

Catharina Kallmert Intervjuar Adhim Mizban och Mikael Andersson om Eko-odlarna.

Eko-odlarna började redan 2012 då Adhim Mizban, startade en arbetsmarknadsutbildning i ekologisk odling i samverkan med Skillebyholm, ett biodynamiskt center i Järna. Tjugo elever fick under ett år lära sig odling från grunden och examensarbetet bestod i att planlägga en helt egen odling. 13 av eleverna klarade examen och blev certifierade ekologiska trädgårdsmästare. 7 stycken av eleverna bestämde sig för att starta upp ett arbetsintegrerat företag.

Första odlingssäsongen gick riktigt bra och till hösten visade skörden goda resultat. Adhim är agronom och en enorm inspiratör med ett stort engagemang. Han har sedan start funnits med som handledare och arbetsledare och till hjälp tillkom även Mikael Andersson

Mikael Andersson & Adhim Mizban

Till en början bedrevs verksamheten på mark tillhörande Skillebyholm då kommunen hade svårt att hitta mark men sedan 2015 har Södertälje kommun erbjudit 2 hektar mark. Den från början helt obearbetade marken har idag förvandlats till en plats som stoltserar flera växthus och odlade fält. Det finns även en grävd damm för bevattning samt flera byggnader på marken.

Varje dag kommer cirka 20 deltagare som har till syfte att arbetsträna eller rehabiliteras

Kooperativ verksamhet bygger på demokrati där deltagarna är involverade i verksamheten vilket skapar stort engagemang. Tillsammans hittar de lösningar på hur de ska utveckla verksamheten och visionen är att starta upp caféverksamhet, utöka antalet deltagare samt odlingarna. Eko-odlarna har flera externa kunder varav den största är Södertälje kommuns kostenhet som köper grönsaker till den kommunala verksamheten. Den lokala ICA handlaren är även stor kund samt att man säljer skörden på plats till privatpersoner som tittar förbi. Eko-odlarna utsågs i november 2016 till Årets kooperativ av Coompanion, Stockholms län. Enligt motiveringen gör odlarna det ”möjligt” för människor och natur att växa på ett hållbart sätt.

Det finns idag flera lyckade exempel på arbetsintegrerade sociala företag i vitt skilda branscher men vägen till en etablerad verksamhet är oftast lång och sällan okomplicerad. En framgångsfaktor för att lyckas är, förutom envisa och tålmodiga verksamhetsledare, lokala eldsjälar inom kommunal verksamhet som stöttar i processen. Att starta en verksamhet kräver oftast kapital, lokaler eller andra tillgångar vilket kooperatörerna sällan har och därmed är ett ekonomiskt stöd en förutsättning för att komma igång. Eko-odlarna har haft turen att flera tjänstemän haft ett personligt engagemang vilket har gjort etableringen möjlig.

När vi pratar kring hur kommunerna kan förenkla för etablering av liknande verksamheter så menar Mikael Andersson att det inom varje kommun bör finnas en plattform där frågor kring sociala och arbetsintegrerade företag behandlas. Sociala företag håller på och etablera sig inom många kommuner med goda resultat men det krävs etableringsstöd och ett fortsatt gott samarbete med kommunala aktörer för att en verksamhet ska kunna bli framgångsrik.

Den som har tankar och idéer kring att själv bedriva socialt företagande kan ta kontakt med Coompanion som är företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag. De finns på 25 platser i hela Sverige. 

Fakta om Eko-odlarna som kooperativt/socialt företag
Eko-odlarna bedrivs som de allra flesta arbetsintegrerade företag som ett kooperativ med verksamhetsform ekonomisk förening. Verksamheten har två huvudmål, att bedriva affärsverksamhet för att generera intäkter men även med syfte att ta emot deltagare som hänvisats från kommun, försäkringskassa eller arbetsförmedling, som behöver arbetsträna eller rehabiliteras. Alla deltagare arbetar utifrån sin egen förmåga och syftet är att förflytta deltagare närmar en plats i samhälle och arbetsliv. Eko-odlarna i Södertälje är ett exempel på ett väl fungerande arbetsintegrerat socialt företag, men vägen dit har varit krokig.

Gastronaut – världens mat till ditt matbord

Catharina Kallmert Intervjuar Aksis Palamaidis en av 5 grundare av Gastronaut

Äntligen har du möjlighet att via en app beställa hemlagad internationell mat och få den levererad av kocken själv! Bakom denna lysande idé står start-up företaget Gastronaut som grundades av Akis Palamidis, Shu Wei, Kai Xie, Jinlin Li och Weiping Ding. Akis kom själv till Sverige för 8 år sedan efter att ha vuxit upp i Grekland men därefter arbetet på olika platser i världen, bland annat USA. Shu kom hit för att arbeta som Global Category Manager på Ericsson.

”Jante-lagen är faktiskt en fördel.  De flesta talar om Jantelagen som negativ”

Akis berättar att det är allmänt känt att Stockholm är under lupp ute i världen. Staden lockar många duktiga arbetstagare då det finns så många intressanta start-up bolag här. Akis har sin egen teori varför vi lyckas så bra och tror helt enkelt på att företagen här är duktiga på metodik och processer.

”Sverige är helt enkelt ett ”team-playing-country”

Vi sätter mål och vision, vi skapar struktur och aktiviteter och vi jobbar med att följa upp. I andra länder uppfattas detta som byråkrati men här får vi det att fungera mycket bra. Dessutom tror han att vår omtalade ”Jante-lag” faktiskt är en fördel.  De flesta talar om Jantelagen som negativ, man Akis menar att den får oss att arbeta tillsammans istället för individuellt. Vi skapar framgångsrika team som arbetar målstyrt.  Sverige är helt enkelt ett ”team-playing-country”. Jag blir glad i hjärtat när jag hör detta och jag tror faktiskt Akis har rätt.

”Idag består Gastronaut av 250 hemmakockar”

Historien med Gastronaut började när Shu som har sitt ursprung från Kina tröttat på att inte ha möjlighet att gå ut på restaurang tillsammans med släkt och vänner och äta äkta traditionsenlig kinesiskt mat. När han började prata med vänner och bekanta visade det sig att hans nätverk av vänner från hela världen kände likadant! De hade upptäckt ett behov på marknaden och som utbildade tekniker byggde de ett första utkast av en app för att testa sin affärsidé. Idag 3 år senare består Gastronaut av 250 hemmakockar. Gastronaut som företag erbjuder en plattform där kockarna fotar sina hemkokta rätter och lägger ut dem på marknaden. Kunderna har på så sätt en internationell meny som de kan välja och vraka ur. Kock och hungrig kund möter därefter upp varandra efter en förutbestämd tid och plats.

Gastronaut som bolag erbjuder hemmakockarna start-up hjälp i klassrumsmiljö där de får lära sig livsmedelshygien, lagar och regler, marknadsförings- och fototips. De tar hand om administration och kontakter med myndigheter så att kockarna får ägna sig åt det som de är allra bäst på, att laga god mat. Akis berättar att visa nationalrätter av tradition inte ens finns att köpa på restauranger i hemlandet. Det är helt enkelt rätter som man av tradition endast tillagar hemma. Därmed finns det stora möjligheter till kulinariska resor för alla matälskare. Tänk även på vad snabbt man ofta tröttnar på lunchmaten som finns i kvarteret runt arbetsplatsen. Har man tur finns det utbud av sushi, hamburgare, matiga smörgåsar och kanske en restaurang med svensk husmanskost.

Med Gastronauts app kan du och dina kollegor till dagen innan beställa vad du vill till lunch och sedan få det levererat vid lunchtid dagen efter. Är inte detta ett sätt att få guldkant på vardagen?

Gastronaut en del av delningsekonomin

Hela affärsidén bygger på, liksom AirBnB och Uber på delningsekonomi. På affärsspråk talar man om affärsverksamhet peer-to-peer. Idag verkar man endast i Stockholmsområdet men planen är tillväxt och att utöka verksamheten till hela Sverige och utomlands. Kockarna har visat uppskattning för det stöd de har från Gastronaut som får sina intäkter från en mindre provision som de får från varje transaktion. De har berättat att de uppskattar att ha en tillhörighet i ett nätverk och att de hittar nya vänner i nätverket, både bland andra kockar men även hos sina kunder. På så sätt skapas stolthet och engagemang i bolaget vilket gynnar affärer för alla inblandade.

Gynnar integrationen i Sverige

Så till den stora frågan, vad gör Gastronaut mer än mättar magar? Gynnar verkligen denna affärsidé integrationen i Sverige? Akis berättar sakligt att integration handlar i grunden om möten mellan människor. Att upptäcka varandras kulturer, att hitta tillfällen att naturligt mötas och på så sätt skapa relationer på ett naturligt sätt. Världen har redan kommit till Sverige, det är ett faktum. Och vi kan berika våra liv genom att närma oss varandra, immigranter och svenskfödda. Man behöver inte vara bästa vänner från början, men genom steg för steg, lager på lager, så förenas människor och mat är något som alla har gemensamt. I maträtter finns olika kulturer, olika smaker, olika ingredienser. En måltid är ett perfekt kit för integration.

Akis ser även en annan aspekt där Gastronaut gynnar integration. Många hemma-kockar bor i ytterområden tillsammans med landsmän och andra invandrare. Vissa rör sig inte så långt utanför sina hemkvarter och genom att det ingår att leverera maten till olika platser i Stockholm får de en bättre bild av Stockholm och ser helt nya platser. Vi vet alla att det krävs nya referensramar, andra beteenden och nya sätt att tänka för att skapa en förändring. På detta sätt kan hemma-kockarna få nya idéer och drömmar genom att komma in i nya sammanhang. Gastronaut skapar helt enkelt en rörelse som sätter igång individers sätt att tänka på olika sätt.

Gastronaut kommer att finnas på ”Smaka på Stockholm” i Kungsträdgården den 1 – 6 Juni. Passa på att titta förbi och smaka på mängder av god mat från olika kulturer.

Dessutom kommer fotograf Jenny Hammar att göra en fotoutställning tillsammans med Fotografiska och Gastronaut en fotoutställning på Smaka på Stockholm där hon kommer att presentera personporträtt på några av hemmakockarna. Håll utkik efter detta.

Följ oss på integration.nu, där hittar du ca 150 fantastiska nyheter om  integrationsinsatser, uppdateras dagligen.

Är du nyfiken på de senaste 20 bästa integrationsinsatserna? Klicka här

Skapade nätverk – 100 nyanlända har fått personligt mottagande

Catharina Kallmert Intervjuar
Ebba Hagander Mir, medgrundare till nätverket Välkommen till Värmdö

En söndagseftermiddag träffas Ebba Hagander Mir och jag för ett samtal kring civilsamhällets samhällsengagemang, ledarskap i ideella verksamheter och andra tankar kring hur inkludering i samhället ska ske. Ebba blev, som så många andra, engagerad i flyktingfrågan under hösten 2015 när flyktingströmmen var som störst i Sverige. Via Facebook söktes volontärer som behövdes för att skjutsa nyanlända familjer från till exempel tågstationer till transitboenden och vidare till flyktingförläggningar. Organisationen var ofta tämligen ostrukturerad och volontärerna gjorde så gott de kunde för att hjälpa till. Ebba började istället engagera sig lokalt i sin egen kommun Värmdö och upptäckte att Värmdöborna var generösa och hade ett stort engagemang. Efter att hon annonserat via Facebook efter 30 skridskor låg det snabbt 24 par på Ebbas trappa.

100 personer har fått hjälp med installation i sin nya bostad med hjälp av engagerade volontärer från nätverket ”Välkommen till Värmdö”

En annons från Värmdö kommun där de sökte volontärhjälp för att samla in kläder, ledde till ett möte på kommunen där hon träffade ytterligare en volontär, Ann Aldeheim. De blev överraskande tillfrågade om dom kunde hjälpa till att ta emot en familj på tio personer som skulle anlända till Värmdö kommun under Trettonhelgen. Familjen var en av de första som hänvisats till Värmdö kommun när de i integrationsprocessen var dags att flytta till eget boende och övergå till kommunernas ansvar istället för Migrationsverket. Värmdö kommun hade arrangerat boende men hade inte resurser att inreda med möbler och allt annat som en åtta barns familj kan tänkas behöva i en första bostad. Trots knappt om tid och mitt i julhelgen arrangerade Ebba och Ann insamling sängar, sängkläder, soffor, mattor, matbord och stolar, husgeråd, lampor med mera. Familjen fick även hjälp att transportera packning och sig själva till sitt nya boende och blev personligen installerade. På tre dagar var allt klart och kommunen kom med en ny förfrågan om de kunde få hjälp till med fyra nya familjer. Sedan dess har det rullat på och idag har över 100 personer fått ett personligt mottagande och stöttning att installera sig i sin nya bostad på Värmdö och detta med hjälp av många engagerade volontärer som agerar under nätverket Välkommen till Värmdö.

Nätverket består av 1314 personer, både nyanlända och volontärer och målet är att alla nyanlända ska bli personligt mottagna

Huvudsyftet med nätverket är att alla familjer som anländer till Värmdö ska bli personligt mottagna och få möjlighet att själva gå med i nätverket. På detta sätt får de snabbt vänner och kontakter med andra, både nyanlända och sedan länge etablerade Värmdöbor, något som är en nödvändighet för att kunna etableras i ett nytt samhälle. Den positiva överraskningen som många volontärer har fått erfara är de nya vänner som volontärerna själva har fått bland de nyanlända. Man skiljer inte på de som hjälper och de som blir hjälpa, utan alla medlemmar i nätverket är inkluderade som de individer som de är och alla bidrar utifrån sina egna förutsättningar som till exempel: tid, kompetens, saker, pengar eller eget nätverk. Nätverket består vid dags datum av 1314 personer, både nyanlända och volontärer.

Arbetet styrs utifrån värderingarna: inkludering och mänskliga rättigheter

Ebba och Anna har haft som ambition att arbeta utifrån en strategi som styrs utifrån värderingarna inkludering samt mänskliga rättigheter. I och med den positiva inställningen till medlemmarnas egna idéer så har gruppen blivit stark och aktiviteterna har genomförts helt utifrån motivation och lust. Det har genomförts gratis-loppisar samt cykel-fixar-dagar, aktiviteter för att skapa en trevlig utomhusmiljö samt odling i pallkragar. De har besökt museum och badhall och rätt och slätt umgåtts över en kopp kaffe för en trevlig pratstund. Gruppen har hjälpt till vid myndighetskontakter, till exempel följt med till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nyanlända barn har fått hjälp att hitta fritidsaktiviteter och flera nyanlända har fått hjälp att hitta jobb.

Behov av utökat samarbete med Värmdö kommun

Ebba är själv stolt över den positiva anda som gruppen har. Många som arbetat ideellt har erfarit att det är svårt att arbeta utan formellt ledarskap då det ofta snabbt skapas informella ledare och ibland en rivalitet och därmed inte en så positiv stämning. Detta är ibland en trist baksida i allt ideellt arbete som ofta saknar struktur och ledarskap. Kanske är det tidigare mindre bra erfarenheter av volontärerfarenheter som gjort att denna grupp fungerar så bra som den gör. Trots att Ebba själv är mycket blygsam över sin egen påverkan så är jag övertygad över att hennes ledarskap har haft en stor del av framgången. Ebba berättar själv att hon aktivt motarbetar negativa tankar och fokuserar på allt positivt, även om hon själv, som så många andra, är besviken på lagar och regler som snarare stjälper än hjälper individers möjligheter till integration. Det är viktigt att behålla den positiva energin, det är denna som ger gruppen den kraft som den behöver för att hålla engagemanget och motivationen igång. Ebbas tankar kring gruppens framtid handlar om ett utökat samarbete med Värmdö kommun. Gruppen skulle önska en gemensam lokal där de kan samlas för inomhusaktiviteter och en egen bil för att transportera möbler och dylikt. De önskar även en arvoderad deltidsanställd projektledare. Idag hålls alla planeringsmöten hemma hos varandra och även om det är trevligt och bra för den personliga relationen är det på lång sikt inte hållbart.

Dialog med kommunen pågår kring hur samarbetet ska fungera fortsättningsvis samt hur delar av verksamheten ska finansieras. Gruppen är dessutom uppvaktad från andra kommuner och organisationer – som vill ta del av erfarenheter. De samverkar även med andra organisationer så som församlingar, Inlöparna, ö-teatern, Naturskyddsföreningen, Värmdö Föräldraförening m.fl. Välkommen till Värmdö kommer att finnas representerade på Almedalsveckan och kommer att hålla ett eget seminarium.

Ebba har sedan intervjun gjordes fått  ”Årets utmärkelse för social insats” av Värmdö kommun.

Följ oss på integration.nu, där hittar du ca 150 nyheter om fantastiska integrationsinsatser, uppdateras dagligen.

Är du nyfiken på de senaste 20 bästa integrationsinsatserna? Klicka här