Skapade nätverk – 100 nyanlända har fått personligt mottagande

Catharina Kallmert Intervjuar
Ebba Hagander Mir, medgrundare till nätverket Välkommen till Värmdö

En söndagseftermiddag träffas Ebba Hagander Mir och jag för ett samtal kring civilsamhällets samhällsengagemang, ledarskap i ideella verksamheter och andra tankar kring hur inkludering i samhället ska ske. Ebba blev, som så många andra, engagerad i flyktingfrågan under hösten 2015 när flyktingströmmen var som störst i Sverige. Via Facebook söktes volontärer som behövdes för att skjutsa nyanlända familjer från till exempel tågstationer till transitboenden och vidare till flyktingförläggningar. Organisationen var ofta tämligen ostrukturerad och volontärerna gjorde så gott de kunde för att hjälpa till. Ebba började istället engagera sig lokalt i sin egen kommun Värmdö och upptäckte att Värmdöborna var generösa och hade ett stort engagemang. Efter att hon annonserat via Facebook efter 30 skridskor låg det snabbt 24 par på Ebbas trappa.

100 personer har fått hjälp med installation i sin nya bostad med hjälp av engagerade volontärer från nätverket ”Välkommen till Värmdö”

En annons från Värmdö kommun där de sökte volontärhjälp för att samla in kläder, ledde till ett möte på kommunen där hon träffade ytterligare en volontär, Ann Aldeheim. De blev överraskande tillfrågade om dom kunde hjälpa till att ta emot en familj på tio personer som skulle anlända till Värmdö kommun under Trettonhelgen. Familjen var en av de första som hänvisats till Värmdö kommun när de i integrationsprocessen var dags att flytta till eget boende och övergå till kommunernas ansvar istället för Migrationsverket. Värmdö kommun hade arrangerat boende men hade inte resurser att inreda med möbler och allt annat som en åtta barns familj kan tänkas behöva i en första bostad. Trots knappt om tid och mitt i julhelgen arrangerade Ebba och Ann insamling sängar, sängkläder, soffor, mattor, matbord och stolar, husgeråd, lampor med mera. Familjen fick även hjälp att transportera packning och sig själva till sitt nya boende och blev personligen installerade. På tre dagar var allt klart och kommunen kom med en ny förfrågan om de kunde få hjälp till med fyra nya familjer. Sedan dess har det rullat på och idag har över 100 personer fått ett personligt mottagande och stöttning att installera sig i sin nya bostad på Värmdö och detta med hjälp av många engagerade volontärer som agerar under nätverket Välkommen till Värmdö.

Nätverket består av 1314 personer, både nyanlända och volontärer och målet är att alla nyanlända ska bli personligt mottagna

Huvudsyftet med nätverket är att alla familjer som anländer till Värmdö ska bli personligt mottagna och få möjlighet att själva gå med i nätverket. På detta sätt får de snabbt vänner och kontakter med andra, både nyanlända och sedan länge etablerade Värmdöbor, något som är en nödvändighet för att kunna etableras i ett nytt samhälle. Den positiva överraskningen som många volontärer har fått erfara är de nya vänner som volontärerna själva har fått bland de nyanlända. Man skiljer inte på de som hjälper och de som blir hjälpa, utan alla medlemmar i nätverket är inkluderade som de individer som de är och alla bidrar utifrån sina egna förutsättningar som till exempel: tid, kompetens, saker, pengar eller eget nätverk. Nätverket består vid dags datum av 1314 personer, både nyanlända och volontärer.

Arbetet styrs utifrån värderingarna: inkludering och mänskliga rättigheter

Ebba och Anna har haft som ambition att arbeta utifrån en strategi som styrs utifrån värderingarna inkludering samt mänskliga rättigheter. I och med den positiva inställningen till medlemmarnas egna idéer så har gruppen blivit stark och aktiviteterna har genomförts helt utifrån motivation och lust. Det har genomförts gratis-loppisar samt cykel-fixar-dagar, aktiviteter för att skapa en trevlig utomhusmiljö samt odling i pallkragar. De har besökt museum och badhall och rätt och slätt umgåtts över en kopp kaffe för en trevlig pratstund. Gruppen har hjälpt till vid myndighetskontakter, till exempel följt med till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nyanlända barn har fått hjälp att hitta fritidsaktiviteter och flera nyanlända har fått hjälp att hitta jobb.

Behov av utökat samarbete med Värmdö kommun

Ebba är själv stolt över den positiva anda som gruppen har. Många som arbetat ideellt har erfarit att det är svårt att arbeta utan formellt ledarskap då det ofta snabbt skapas informella ledare och ibland en rivalitet och därmed inte en så positiv stämning. Detta är ibland en trist baksida i allt ideellt arbete som ofta saknar struktur och ledarskap. Kanske är det tidigare mindre bra erfarenheter av volontärerfarenheter som gjort att denna grupp fungerar så bra som den gör. Trots att Ebba själv är mycket blygsam över sin egen påverkan så är jag övertygad över att hennes ledarskap har haft en stor del av framgången. Ebba berättar själv att hon aktivt motarbetar negativa tankar och fokuserar på allt positivt, även om hon själv, som så många andra, är besviken på lagar och regler som snarare stjälper än hjälper individers möjligheter till integration. Det är viktigt att behålla den positiva energin, det är denna som ger gruppen den kraft som den behöver för att hålla engagemanget och motivationen igång. Ebbas tankar kring gruppens framtid handlar om ett utökat samarbete med Värmdö kommun. Gruppen skulle önska en gemensam lokal där de kan samlas för inomhusaktiviteter och en egen bil för att transportera möbler och dylikt. De önskar även en arvoderad deltidsanställd projektledare. Idag hålls alla planeringsmöten hemma hos varandra och även om det är trevligt och bra för den personliga relationen är det på lång sikt inte hållbart.

Dialog med kommunen pågår kring hur samarbetet ska fungera fortsättningsvis samt hur delar av verksamheten ska finansieras. Gruppen är dessutom uppvaktad från andra kommuner och organisationer – som vill ta del av erfarenheter. De samverkar även med andra organisationer så som församlingar, Inlöparna, ö-teatern, Naturskyddsföreningen, Värmdö Föräldraförening m.fl. Välkommen till Värmdö kommer att finnas representerade på Almedalsveckan och kommer att hålla ett eget seminarium.

Ebba har sedan intervjun gjordes fått  ”Årets utmärkelse för social insats” av Värmdö kommun.

Följ oss på integration.nu, där hittar du ca 150 nyheter om fantastiska integrationsinsatser, uppdateras dagligen.

Är du nyfiken på de senaste 20 bästa integrationsinsatserna? Klicka här