Integration Almedalen: Social hållbarhet, värderingar och privata initiativ

Catharina Kallmert reflekterar över möten om integration i Almedalen 2017

Våra hjärnor spelar oss ett spratt

Afghanistan och Aleppo är inte särskilt schyssta varumärken! Detta säger Magnus Berg, integrationsansvarig på Ledarna på sitt seminarium kring integration i Almedalen. Ord som förknippas med flykting smäller helt enkelt inte så högt i våra öron. Men det är här våra hjärnor spelar oss ett spratt. Vi måste sudda ut den negativa bilden av våra nykomna svenskar och istället ställa om vår hjärna och se dem som tillgångar.

Ökade privata initiativ: Sodexo anställer minst 200 personer under 2017!

Ingenjörsföretaget Sweco, Sodexo, Google och Spotify är bara några av flera företag som vi träffar på Almedalen som har bestämt sig. Sodexos VD Azita Shariati har kommit överens med ledningsgruppen att ge  minst 200 nyanlända chansen till arbete på Sodexo och detta ska ske under 2017. Sodexo erbjuder initialt en praktik men målet är att praktiken ska övergå i anställning vilket redan har skett i flertalet fall. Sweco letar med ljus och lykta efter duktiga ingenjörer och arkitekter och lägger ingen vikt i om dessa är nyanländ eller var i integrationsprocessen de befinner sig. Hinder är till för att överbyggas och varje nyanställd ingenjör eller arkitekt är en framgång för Sweco. Både Spotify och Google volymrekryterar systemutvecklare från hela världen. Deras behov av duktiga tekniker överstiger med råge den marknads som Sverige kan erbjuda. Därför är de nyanlända en självklar rekryteringsbas för båda bolagen. Det är kompetensen som är viktigast!

Värderingar styr debatten, viktigt med positiva nyheter

Preera, Volvo Group och Sveriges kommuner och landsting, (SKL) håller seminarium kring våra svenska värderingar – Sverigestudien i Almedalen – och hur dessa påverkar upplevelsen av verkligheten. SKL har under flera år mätt vilka ord som svenska folket förknippar med Sverige och idag har vi ”osäkerhet om framtiden”, ”byråkrati”, ”Våld och brott”, ”Skyller på varandra” som topp placeringar. Dessa negativa tankar, tillsammans med övriga på listan är ett energiläckage på 46%. Denna mätning påvisar hur viktigt det är att lyfta fram positiva händelser för att balansera och på så sätt få en sann bild av verkligheten.

Flytta ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva

Sammanfattningsvis så var ett av årets huvud teman på Almedalen social hållbarhet och med detta menar man bidrag till samhällsnyttan. Om alla bidrar med det lilla så gör det skillnad och vi blir alla vinnare. Många pratar om vikten av att ta kontroll över sina tankar, att inte låta hjärnan gå på i gamla hjulspår utan utmana den och skapa nya tankemönster vilket är en helt annan infallsvinkel på integrationspolitiken. På detta sätt flyttar vi ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva, vilket borde vara en sund och ganska självklar tanke.