Bli språkrör för ny unik studie om integration

Integrationen av nyanlända är en av vår tids stora utmaningar. Eftersom jobben är grunden i integrationen så är det arbetsplatserna och vägen dit vi måste fokusera på. Företag och organisationer måste bli bättre på att erbjuda praktik och jobb och det måste bli enkelt att anställa. Det är här Facts of Integration kommer in. 

Facts of integration är en ny unik studie för att stödja en effektivare integration. Resultatet från undersökningen kommer att kunna beskriva tillståndet vad gäller integration och mångfald i regioner och branscher i Sverige. Bakom undersökningen står Origo Group och Integration.nu.

Vi kommer att undersöka hur det ser ut i din region och hur duktiga företag och branscher är. Vi söker nu några få samarbetspartners. Är du och ditt företag/organisation intresserade att delta och ta del av ”fakta” och bli ett språkrör för din bransch eller region när det gäller integrationsfrågor och mångfald?

Fördelar med att bli partner

  • öka ditt företag/organisations attraktivitet genom att ta ställning för nyanlända och deras integration
  • underlag för strategi och mål i mångfaldsarbetet
  • få tillgång till intressant innehåll för att utveckla effektiv PR
  • kunna bli en talesperson för inkludering och integration på arbetsmarknaden – ett första steg att bli ledande i din bransch

Vi beräknar starta studien under våren 2020. Rapportpaket, pressreleaser och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt vid lansering, med pressmöte i början av juni och med uppföljning i Almedalen.

Är du intresserad för en mer fyllig information kontakta oss. Vi tar en diskussion och kanske ett möte. 

Hans Makander 
info@integration.nu

 

Ökade jobbchanser för nyanlända i sommar

Det är rekord i antalet sommarjobb. En förklaring är den starka arbetsmarknaden, med hög sysselsättning och att många kommer att ta semester. Nu ökar chansen att fler nyanlända får sitt första sommarjobb. Och det är inte för sent att söka. Just nu finns det tusentals lediga sommarjobb på Platsbanken och hos bemanningsföretagen.

I år är chansen stor för nyanlända ungdomar att få ett sommarjobb och därmed få de första kontakterna med arbetslivet. Sommarjobb har aldrig varit så många som nu. Enligt Arbetsförmedlingen har mer än 110.000 sommarjobb rapporterats in till Platsbanken. Det finns också mängder av sommarjobb att söka hos bemanningsföretagen.

Det är viktigt att vi – mentorer, lärare, studievägledare, grannar, alla som jobbar med integration – stödjer nyanlända att söka jobb. Sommarjobbet är ofta det första insteget på arbetsmarknaden. Och man behöver inte vara ung, många äldre kommer också att få jobb eftersom jobbutbudet är stort.

Det finns olika typer av sommarjobb. Säsongsjobb som bara finns under sommaren exempelvis jordgubbsplockning, guidning, arbete på hotell och camping, trädgårdsarbete. Semestervikarie exempelvis inom vård, och förskola som ger möjlighet till förlängning efter sommaren. En tredje variant är branscher och företag som har mer att göra under sommaren såsom detaljhandeln, turism och sjukvård.

Antalet rapporterade sommarjobb inom vården till Platsbanken

Antalet rapporterade sommarjobb för övriga tjänster till Platsbanken

Var hittar man jobben? 

  1. Arbetsförmedlingen med med Platsbanken – just nu 683 annonser*
  2. Bemanningsföretagen har massor med jobb.  Manpower.se (732 annonser*), Adecco.se (12 jobb) , Randstad.se (7 annonser*), Academicwork.se (250 jobb) , Lernia.se (13 jobb), Uniflex (250 jobb)
  3. Jobbmässor där du kan träffa företag och organisationer och diskutera jobb och möjligheter till praktikplatser. Information om jobbmässor hittar du på platsbanken.
  4. Matchningsappar som ger jobb digitalt. Exempelvis Mobilearn.se, Happyr.com och Yepster.se. 

* lediga annonser innebär ofta att det finns flera lediga jobb i varje annons

Fördomar krossas när vi möts

Det satsas stora resurser på integration i Sverige men tyvärr är det för mycket fokus på kortsiktiga projekt och adhoc-lösningar. Det saknas en övergripande strategi hur integrationen ska gå till!

I Sverige ansvarar ”det offentliga” för integrationen. I Kanada står civilsamhället för stora insatser och de har lyckats bättre än  jämförbara länder, enligt de flesta experterna. Fores den gröna, liberala tankesmedjan gav nyligen ut en mycket intressant publikation om Kanada som integrationsland med titeln:  Canada Can, Can We? 

I Kanada bygger integrationsstrategierna på att civilsamhället involveras. Lokalbefolkningen tar ansvar med support från ”samhället” och blir ett ”levande stöd” för nyanlända.

Mötet som strategi

– Fördomar krossas när vi träffas”,  säger Milad Mohammedi, en sann entreprenör och visionär. Grundare av Järvaskolan och en av Sveriges bästa föreläsare.

Det är just ”möten” mellan individer som skapar mångfald och acceptans mellan kulturer och individer. Vi måste mötas för att vi ska förstå varandra, inte leva åtskilda.  Segregationen är ett hinder som vi måste motarbeta med full kraft.

Det är där lösningen ligger. Strategin borde därför vara – möten mellan människor eller ännu tydligare, möten mellan etablerade och nyanlända. Med en sådan strategi så minskar risken att vi fortsätter att ”bygga getton”!

Mentorer till nyanlända

En viktig aktivitet för att genomföra den nya strategin är att  alla nyanlända får en mänsklig kontakt, en ”egen mentor”,  en person som kan vara hjälpen och stödet in i det komplicerade svenska samhället. Tanken är att mentorerna ska  hjälpa till med  motivation  och skapa möjligheter att få en bra framtid i Sverige. Att stödja nyanlända till bättre skolarbete med läxläsning,  med språkträning,  fritidsaktiviteter och till jobb och praktikplaster i näringslivet. Och till sist men inte minst att hjälpa till och bygga individuella nätverk.

Nätverk ger jobb

Utan nätverk, inget jobb. De flesta får jobb genom personliga nätverk och informella kanaler, det visar en kartläggning av etableringsprogrammen i Norden.

I Sverige fick 70 procent av de arbetssökande jobb via nätverk medan 16 procent fick det genom Arbetsförmedlingen, enligt SCB 2010.  Axfoundation startade sin långsiktiga etablerings- och integrationssatsning ÖppnaDörren för att hjälpa nyanlända att skapa  nätverk. Imponerande 36.726 personer har fram till idag träffats genom Öppna Dörren. Ett strålande arbete av en privat aktör. 

För att uppnå en snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden har Integration Norden tagit fram en rapport med ett antal väl utvalda nordiska integrations-exempel.  Urvalet har gjorts av en nordisk expertgrupp och fokus i rapporten är just kontakt och möten mellan människor. Rapporten heter: Ny i Norden. Vägen till arbete.

För att lyckas med integrationen måste vi öppna våra dörrar och skapa kollektivt inkluderande miljöer

Vi måste också öppna upp och möta våra nyanlända svenskar. Ta en fika med en nyanländ, bli en mentor, bjuda hem en familj på middag, hjälpa till med boende etc.  Själv har jag gått med i Mentor som är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år och där syftet är att ge ungdomar kraft att växa.  Jag har blivit mentor åt  Medhi, en afgansk kille som varit i Sverige under tre år och som pratar bra svenska men som ännu inte fått plats på gymnasiet. Det känns utmanade och väldigt spännande att delta i detta arbete för vår gemensamma framtid.

Hans Makander

Källor :

#FORES

#Milad Mohammadi, entreprenör och talare

#Integration Norden

#Öppna Dörren

#Mentor

Omvänd integration – lösning av segregationen

Integrations-bloggen har läst en mycket intressant rapport från Stockholms handelskammare.

Vi kommenterar delar  av rapporten och levererar också en viktig slutsats.

Integrationen är en av vår framtids viktigaste frågor tillsamman med hållbarhets- och miljöfrågor. Den senaste tiden har flera organisationer presenterat analyser, undersökningar och fakta om och hur man på bästa sätt kan lösa integrationsproblemen. Stockholm Handelskammare har analyserat segregationen i Stockholm som är mer omfattande än man kunde ana.

Företagen är integrationsmotorer

Arbete är grunden till integration och därmed är det företagandet som är nyckeln till jobben.  Vi måste därför skapa trygghet och skydd för de privata företagen så att de kan utvecklas och anställa personal. Vi måste bekämpa den kriminella strukturen med stärkt polisiär närvaro men också att kommunerna anställer vakter, installerar kameraövervakning etc.

Omvänd integration

Vi infödda svenskar måste också ta del  i dessa förorter genom ”Integrerat boende” genom exempelvis Järva Central Park som idémässigt bygger på Central Park i New York.  Det är ett förslag från Stockholm Handelskammare, ett bygge på ca 20.000 nya bostäder. Allt för att locka välbärgade svenskar att flytta in i området och därmed minska segregationen men också skapa en marknad och en ökad köpkraft och därmed också en expansion i området.

Agera hållbart

Ska vi lyckas med integrationen kommer det att krävas mycket mer genomgående förändringar i samhället. Ett nytt paradigm där vi inte kan leva som vi gör nu. Inte bara snacka om hållbarhet utan att agera kraftfullt. Vi måste ompröva nuvarande  ”livsstil” för ett hållbarare samhälle både vad gäller miljö och arbetsmarknad.

 

Ladda ner ”Hårda Fakta” 

 

Gästblogg: What Integration Means to Me

People have been moving to different countries for centuries, we just haven’t heard as much about it as we to today. In 2015, 244 million people, or 3.3 per cent of the world’s population, lived outside their country of origin (the country they were born in). (1) 

A word that comes to mind when talking about migrants and migration is integration. Integration is synonym to fusing, blending and homogenization. In other words, it means that we change the person in order for them to become like the others, it means that we take away what makes them unique.

To me, integration is not about integrating a person to belong somewhere. Integration is about being included and being accepted in the society for who you are as a person. That is why, I prefer using the word ‘inclusion’ instead.

Inclusion means that we accept the person as they are, include them in our society and give them the opportunity to grow both as a person and as a part of our society. Inclusion means that you get to be unique but still belong to the place you call ‘home’.

Crossed Paths of Europe is an international project focused on increasing social inclusion and increasing awareness of the inclusiveness of the European identity.

People might have different political views, sexual orientation, culture, religion, age, race or gender. People might have been born or raised in different places of the world. But we, all, are still all humans; flesh, blood and soul. We are more similar than we think.

Crossed Paths of Europe wants to highlight both our similarities and differences through the use of photography.

The project is oriented around giving mainly refugees and local people from different communities in Europe an outlet to express themselves through photographs, focusing on the things that are important to them, and how they see Europe as part of their life.

The photographers will then be able to see their images and stories displayed in an exhibition taking place in both Stockholm, Edinburgh and Brussels.

My name is Kawthar, a 20-year-old who wants to make a difference in the world, like many others. I want to help people realize that we are the same despite all our differences. 

I like to refer to myself as a citizen of the world. I have both lived and studied in several countries and experienced different cultures. I believe that this made me a mixture of the cultures that I have experienced; I have taken traditions, lessons and wisdom from them and made them into my own.

In today’s world, diversity and multiculturalism should be feted and celebrated, not hated and neglected.  Living abroad and with people with different backgrounds taught me a lesson that I go by everyday: Diversity is power.

‘The best way to prepare for a future of unknown complexity? Build on the strength of our differences’-  Jeff Howe.

Life is full of challenges and we must make sure that we are prepared for its complexity, as Jeff Howe, MIT Media Lab director Joi Ito and writer, explains: diversity is the to solving such problems.

This is a call to all of you who want to make a difference in the world: never underestimate your differences and capabilities.

(1) https://www.unfpa.org/migration