Med PR skapar vi bättre integration

Vi som arbetar med integration, mångfald och inkludering ser att företag och organisationer generellt kommunicerar alldeles för sparsamt och kortsiktigt. Visst finns det företag och organisationer som är enormt duktiga att kommunicera, se exempel. Flertalet av företagen i Sverige är inte aktiva i integrationsarbetet. Här finns en stor potential att utveckla.

Ska vi lyckas med integrationen av nyanlända krävs det större uppslutning från företagen där jobben finns men också ett mer omfattande stöd från kommuner och arbetsförmedling. Det ska vara enkelt att anställa eller erbjuda praktik inkl SFI med minimal byråkrati.

Det finns en stor potential om vi kan mobilisera fler företag att aktivt engagera sig i integrationsfrågorna

Genom att kommunicera mer om lyckade integrationslösningar skapar vi stolthet på företagen och starkare varumärken. Det ger också incitament för andra organisationer att engagera sig.

Att kommunicera om lyckade integrationssatsningar är avgörande för nyanländas acceptans i samhället 

Många tror att integrationen är helt misslyckad men vi ser att det genomförs mycket bra insatser över hela riket i kommuner, på företag, i idrottsklubbar och på kulturinstitutioner.

Integration.nu vill sprida de goda idéerna som skapar intresse och inspiration för andra. Tyvärr är det många som hellre vill diskutera misslyckanden och hitta fel inom detta ”brännheta område”. Det behövs mer fakta och effektivare kommunikation utan att politisera. 

Vi ser att våra ”spår” med fokus för nyanlända kvinnor och barn uppmärksammas och uppskattas och hur kommunikationen om digitaliseringen underlättar och stödjer integrationen i samhället. 

Företag som ser nyanlända som en resurs blir ofta rikt belönade med ny kompetens, annorlunda idéer och insikter som också i vissa fall ger tillgång till nya marknader och skapar nya affärsidéer.

Ju fler som gör PR för sina insatser desto fler företag kommer att bli  intresserade att delta

Låt oss nu agera kraftfullt och kommunicera mer om alla lyckade aktiviteter och satsningar så vi kan få fler företag och organisationer att haka på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *