Omvänd integration – lösning av segregationen

Integrations-bloggen har läst en mycket intressant rapport från Stockholms handelskammare.

Vi kommenterar delar  av rapporten och levererar också en viktig slutsats.

Integrationen är en av vår framtids viktigaste frågor tillsamman med hållbarhets- och miljöfrågor. Den senaste tiden har flera organisationer presenterat analyser, undersökningar och fakta om och hur man på bästa sätt kan lösa integrationsproblemen. Stockholm Handelskammare har analyserat segregationen i Stockholm som är mer omfattande än man kunde ana.

Företagen är integrationsmotorer

Arbete är grunden till integration och därmed är det företagandet som är nyckeln till jobben.  Vi måste därför skapa trygghet och skydd för de privata företagen så att de kan utvecklas och anställa personal. Vi måste bekämpa den kriminella strukturen med stärkt polisiär närvaro men också att kommunerna anställer vakter, installerar kameraövervakning etc.

Omvänd integration

Vi infödda svenskar måste också ta del  i dessa förorter genom ”Integrerat boende” genom exempelvis Järva Central Park som idémässigt bygger på Central Park i New York.  Det är ett förslag från Stockholm Handelskammare, ett bygge på ca 20.000 nya bostäder. Allt för att locka välbärgade svenskar att flytta in i området och därmed minska segregationen men också skapa en marknad och en ökad köpkraft och därmed också en expansion i området.

Agera hållbart

Ska vi lyckas med integrationen kommer det att krävas mycket mer genomgående förändringar i samhället. Ett nytt paradigm där vi inte kan leva som vi gör nu. Inte bara snacka om hållbarhet utan att agera kraftfullt. Vi måste ompröva nuvarande  ”livsstil” för ett hållbarare samhälle både vad gäller miljö och arbetsmarknad.

 

Ladda ner ”Hårda Fakta” 

 

Gästblogg: What Integration Means to Me

People have been moving to different countries for centuries, we just haven’t heard as much about it as we to today. In 2015, 244 million people, or 3.3 per cent of the world’s population, lived outside their country of origin (the country they were born in). (1) 

A word that comes to mind when talking about migrants and migration is integration. Integration is synonym to fusing, blending and homogenization. In other words, it means that we change the person in order for them to become like the others, it means that we take away what makes them unique.

To me, integration is not about integrating a person to belong somewhere. Integration is about being included and being accepted in the society for who you are as a person. That is why, I prefer using the word ‘inclusion’ instead.

Inclusion means that we accept the person as they are, include them in our society and give them the opportunity to grow both as a person and as a part of our society. Inclusion means that you get to be unique but still belong to the place you call ‘home’.

Crossed Paths of Europe is an international project focused on increasing social inclusion and increasing awareness of the inclusiveness of the European identity.

People might have different political views, sexual orientation, culture, religion, age, race or gender. People might have been born or raised in different places of the world. But we, all, are still all humans; flesh, blood and soul. We are more similar than we think.

Crossed Paths of Europe wants to highlight both our similarities and differences through the use of photography.

The project is oriented around giving mainly refugees and local people from different communities in Europe an outlet to express themselves through photographs, focusing on the things that are important to them, and how they see Europe as part of their life.

The photographers will then be able to see their images and stories displayed in an exhibition taking place in both Stockholm, Edinburgh and Brussels.

My name is Kawthar, a 20-year-old who wants to make a difference in the world, like many others. I want to help people realize that we are the same despite all our differences. 

I like to refer to myself as a citizen of the world. I have both lived and studied in several countries and experienced different cultures. I believe that this made me a mixture of the cultures that I have experienced; I have taken traditions, lessons and wisdom from them and made them into my own.

In today’s world, diversity and multiculturalism should be feted and celebrated, not hated and neglected.  Living abroad and with people with different backgrounds taught me a lesson that I go by everyday: Diversity is power.

‘The best way to prepare for a future of unknown complexity? Build on the strength of our differences’-  Jeff Howe.

Life is full of challenges and we must make sure that we are prepared for its complexity, as Jeff Howe, MIT Media Lab director Joi Ito and writer, explains: diversity is the to solving such problems.

This is a call to all of you who want to make a difference in the world: never underestimate your differences and capabilities.

(1) https://www.unfpa.org/migration

Fyra tips för bättre integration

Mångfald skapar innovationer och ger ökad lönsamhet.  Det visar forskningen. Men det kan också innebära negativa aspekter såsom konflikter och osämja. För att lyckas krävs ett gediget värderings och kommunikationsarbete. Vi ger fyra tips för bättre och effektivare integration och mångfald. 

MC Kinsey skriver i ”Diversity Matters” (2015), att mångfald skapar tillväxt och lönsamhet. I den senaste rapporten ”Delivering through diversity” (2018),  visar MC Kinsey att den största effekten inträffar om man har en hög andel mångfald i företagets ledningsgrupp. Det måste börja från toppen!

Många av samhällets aktörer måste agera för att vi ska lyckas med  att skapa  ett samhälle med mångfald. Var och en av oss, oavsett om vi är företagare, anställda eller idrottsledare, måste bidra på något sätt. Integration sker inte av sig själv. Vi måste aktivt jobba för att integrationen blir som vi vill ha den. Vi som företagare kan inte stå utanför och se på utan att agera. På integration.nu slår vi ett slag för effektivare integration genom att kommunicera lovvärda initiativ  och målinriktade aktiviteter. 

Fyra tips till företag som vill arbeta med mångfald – från integration.nus erfarenheter från 100-tals olika integrationsprojekt.

1. Mobilisera engagemang internt: sätt upp strategier och mål och ge tydligt ansvar till cheferna. Jobba med värderingar och skapa ett tillåtande klimat och en öppen attityd och bemöta negativa synpunkter på ett ärligt sätt. Höja kunskapen om integration och mångfald i organisationen. Låt det bli en snackis och skapa delaktighet för alla. Ta upp fördelarna med mångfald och diskutera också  konflikter som kan komma upp pga okunskap och okunnighet både från etablerade svenskar och nyanlända. Se dina nya arbetskamrater som en möjlighet. Anställ chefer med nysvensk bakgrund, det kommer att skapa energi och engagemang.

2. Mångfald en lönsam investering:  För att integrationsprocessen ska bli långsiktig måste den vara ”lönsam” och därför är det viktigt att fram nyckeltal som alla förstår och kan följa. I vissa fall kan det vara effektivt att lägga in mångfaldsarbetet som ett eget affärsområde och att det blir bärande för hållbarhetsarbetet. Viktigt att hela företaget jobbar med dessa frågor. Det får inte bara bli ett ansvar för HR- och kommunikationsavdelningar.

3. Samarbeta med andra aktörer: För att skapa ett bra koncept så är det viktigt att hitta bra samarbetspartners. Det kan röra sig om utbildnings-företag som Hermods, eller ideella organisationer som Mattecentrum och Yallatrappan. Idrottsföreningar som skapar gemenskap med olika sportaktiviteter genom exempelvis Korpen, Sverige United, FC Rosengård och Hammarby Boxning. Eller företag som redan har ett omfattande program som man kan bli en del av exempelvis Yrkesdörren,  Jobbsprånget, Korta vägen och Äntligen jobb. 

Samarbeta gärna med företag som är effektiva inom digitaliseringen  se vad Mobilearn erbjuder och vad Sodexo och Liber gjort.

4. Kommunikation: Viktigt att kontinuerligt kommunicera både internt och externt vad som görs och vilka effekter som integrationen ger företaget. Informera om företag och organisationer som lyckats med sin integration och vilka effekter det fått. Ge personalen möjlighet att använda budskapen i sociala medier, ge tydliga riktlinjer och ta fram policy. Skapa positiv flow med tävlingar, prisutdelningar och kick offer. Jobba med Story Telling och lyft fram människorna bakom siffrorna. Skapa hjältestatus. Mångfald bör bli en bärande del av företagets hållbarhetsprogram som redovisas i specifika hållbarhetsrapporter i olika differentierade kanaler.

 

Digitala lösningar skapar bättre integration

Det kommer allt fler nya digitala lösningar som kommer att påverka och snabba upp integrationen. Effekten blir fler individuella lösningar såsom  utbildning och information  på de nyanländas egna språk. Utvecklingen kommer förhoppningsvis att innebära att kommuner, enskilda organisationer och arbetsförmedlingen inte själva behöver ”uppfinna nya lösningar”. Låt tech- och startup-företagen plocka fram nya tekniska lösningarna i samarbete med olika aktörer.  Ett intressant exempel på detta är ett forskningsprojekt som ska minska SFI-elevers inlärningstid med drygt 25 procent med ett nytt digitalt verktyg, ett samarbete mellan Hermods, KTH, Lingsoft och Vinnova.

Vad innebär de nya digitala verktygen?

Det är digitala Matteböcker på Arabiska, språkverktyg för nyanlända, jobbplattform för jobbmatchning och samhällsinformation på olika språk, svenskundervisning via dataspel, matapp för beställning av all värdens mat etc.

Marknadens mest avancerade digitallösning är nog Mobilearn som är en jobbplattform, som matchar nyanlända till jobb. Här finns också språkträning, samhällsinformation och dagsfärska nyheter på 6 språk.

Mattecentrum lanserar matte på arabiska  i samarbete med Teknikföretagen.

Sodexo och Lingio erbjuder digitala språkkurser för att underlätta nyanländas insteg i måltids- och städbranschen.

Arbetsförmedlingen har tagit fram jobskills.se, där den asylsökande kan skapa en kompetensprofil och få sitt cv automatiskt översatt till svenska för delning till arbetsgivare.

Utvecklingen går fort och nästa steg i utvecklingen är avancerade lösningar med VR och AR.

För ytterligare mer information

Västeråsmodellen gör succé

Västeråsmodellen presenterades i fredags på Mångfaldsdagen i Västerås.  IKEA, McDonalds och Arbetsförmedlingen berättade om projekten som skapar mångfald och integration utöver det vanliga och där samverkan och samarbete är viktigt för att lyckas.

Mångfaldsdagen* i Västerås gick av stapeln i fredags på ABB Meeting Point. Det är ett återkommande event med fokus på mångfald och integration.  

Västeråsmodellen är ett samarbete mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. IKEA och McDonalds presenterade sina erfarenheter från detta samarbete.

– Inte mindre än 80 procent av deltagarna fick jobb och hälften av dom blev arbetsledare, säger Mikael Sandlin, extern konsult inom McDonalds. Dessutom var det ingen personalomsättning under perioden, alla jobbar kvar på McDonalds. 

Vad är då framgångsfaktorerna med Västeråsmodellen? 

  1. Samarbete med total öppenhet och utan prestige
  2. En rekryteringsprocess i tre steg
  3. Viktigt att praktik och teori varvas
  4. Öppen och tydlig kommunikation 
  5. Rätt person på rätt plats (matchning)
  6. Skapa rätt förutsättningar
  7. Arbetsförmedlingens verktygslåda

För IKEA i Västerås har effekten varit att företaget tydligt speglar regionens befolkningsstruktur och att attraktiviteten ökat. IKEA visar på inkludering och samhällsengagemang.

– Vi har ökat kundnöjdheten, minskat kostnader, förbättrat effektiviteten och samtidigt stärkt det egna varumärket, säger Johan Westling, HR Business Partner, IKEA Västerås. Se video IKEA

Arbetsförmedlingen brukar få en del kritik men i det här fallet så får Nina From, projektledare från Arbetsförmedlingen i Västerås får lovord från både IKEA och McDonalds. Arbetsförmedlingens verktyg har varit en viktig förutsättning för projektets genomförande. Mer information om Arbetsförmedlingens verktyg

Vi från Integration.nu gratulerar till ett fantastiskt samarbete och ser fram emot en dokumentation av projektet så att succén kan överföras till fler orter och till nya branscher.

 

 *Mångfaldsdagen genomförs av Landstinget i Sörmland, Eskilstuna kommun,  Mälardalens Högskola, Västerås Stad och Region Västmanland tillsammans med ABB , Svenskt Näringsliv, Handelskammaren i Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland och Arbetsförmedlingen.

Stödjer nyanlända kvinnor att starta eget

Reportage av Catharina Kallmert

Sisters in Business stödjer nyanlända kvinnor att starta eget

För ett par år sedan var jag på en workshop-dag riktat mot kvinnliga företagare med utländsk bakgrund. Jag fick uppleva en dag full med kraft, vision och kreativa idéer från kvinnor från hela världen och minnena från denna dag hänger med mig ännu idag. Därför var det extra roligt när jag fick tips om Sisters in business, en organisation som stöttar kvinnor, med utländsk bakgrund, att komma närmare sin egen dröm – ett eget företag. Jag har haft ett inspirerande samtal med Jabou Foon, som berättat mer om verksamheten. Jabou är verksamhetsansvarig tillsammans med organisationens grundare, Annika Löfgren.

Idéen med Sisters in Business kommer från behov att ge stöd till nyanlända som inte vill försörja sig med ett traditionellt jobb då de kanske varit egna företagare i sina hemländer. Förutsättningarna för att etablera en egen verksamhet i Sverige kan ofta vara begränsat på grund avsaknad av den kompetensplattform som etablerade svenskar har. Det kan handla om nätverk, förståelse för lagar och regler, insikt i myndighetsvärlden, vokabulär som används i företagarvärlden, samt något så enkelt som mod och självkänsla. Det är helt enkelt ett glapp innan de etablerade starta-eget-organisationerna kan ta vid och börja jobba med en affärsidé.

Specialanpassad affärsskola

Sisters in business erbjuder kvinnor en affärsskola i workshop format och deltagarna arbetar tillsammans genom ett antal moduler i olika ämnen. Detta kombineras med teoretiska seminarier som hålls av organisationens partners som kan vara revisionsbyråer, företag som arbetar med marknadsföring eller liknande. Dessutom erbjuds varje deltagare individuell coachning.

Programmet pågår under tre månader och deltagarna arbetar sig igenom totalt åtta moduler. Idag har 130 deltagare gått igenom programmet och mätningar visar att 24 procent har registrerade företag efter utbildningen. Dock är den positiva siffran egentligen högre då flera av medlemmarna har påbörjat andra yrkesvägar i livet så som studier eller har blivit anställda hos en arbetsgivare.

Utbildning av idécoacher

Verksamheten är under ständig utveckling och just nu utbildas sju idécoacher som kommer att stötta framtida deltagare. Detta för att lösgöra tid för Jabou och Annika så att de kan fortsätta att utveckla verksamheten. Planer finns bland annat att erbjuda kompletterande tjänster mot näringslivet som ett sätt att utveckla verksamheten framåt.

Under samtalet med Jabou känns det tydligt att verksamheten bedrivs strukturerat och med tydlig målfokusering med hög ambition och engagemang. Sisters in Business har ett genuint engagemang i varje individ vilket naturligtvis stärker deltagarnas självkänsla och därmed förmåga att leda sig själv vidare i sin egen process. Läs mer om både verksamheten och erbjudande på www.sistersinbusiness.se

Fadi – integrations och mångfaldsguru

Intervju och reportage: Hans Makander

 
Fadi Barakat vet hur det är att inte få jobb trots masterexamen och såväl goda kvalifikationer som erfarenhet. Han valdes ständigt bort i urvalsprocesser, ibland med det goda rådet ”Du borde byta namn”.  Idag jobbar han med utveckling av integrationsfrågor i Malmö stad. För Integration.nu berättar Fadi om sin syn på hur Sverige kan bli bättre på integration.
Fadi är libanes, född i Abu Dhabi men har bott i Sverige större delen av sitt liv. Han talar flytande svenska och malmöitiska.
– Jag växte upp i Malmö lyckligt omedveten om arbetslivets tuffa förutsättningar för oss ”icke svenskar”. Men efter min masterexamen i biomedicin började jag söka jobb. Jag sållades alltid bort tidigt i processen, blev inte ens kallad på intervjuer
Då fortsatte Fadi och läste in ytterligare en masterutbildning. Men trots dubbla masterexamen lyste jobberbjudandena med sin frånvaro.
– Jag förstod aldrig varför, inte förrän en rekryterare sa åt mig att jag borde byta namn.
Fadi fick sin första riktiga heltidsanställning som konsult på Manpower. Kunderna älskade honom då han löste problem som tekniska konsulter inte lyckats med. Han blev snabbt befordrad och hade de sista åren en delad roll som Konsultchef och CSR-ansvarig på Manpower i Malmö. Med ansvar för drygt 100 bemanningskonsulter var Fadi samtidigt ute och höll föredrag om integrationsfrågor.
– Jag tror det fanns ett uppdämt behov att tala om detta. Att lägga alla korten på bordet för att därefter jobba fram fungerande, långsiktiga lösningar.
Kenny Arkliden på Manpower som ”vågade” anställa Fadi, berättar vad han betytt för företaget.
– Fadis anställning på Manpower sammanföll med flyktingvågen. Det blev en akut fråga att skapa integration och få nyanlända i jobb. Han hade kontakterna till duktiga kandidater samtidigt som han skapade nya affärskontakter och samarbetsformer.
Idag jobbar Fadi på Näringslivskontoret i Malmö stad med näringslivsutveckling. Just nu driver han ”Highway to business” ett projekt för att få nyanlända att starta företag. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen, Almi och Tillväxt Malmö. 300 personer kommer att få möjlighet att delta och 40 personer kommer att få utveckla sina idéer. Målet att det ska mynna ut i 15 livskraftiga företag.
Projektet har också ett annat långsiktigt mål och det är att skapa en bättre samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Malmö stad ska, som en viktig del av integrationen, bli en hub för nya företag och innovationer.
Fadi kommer också att jobba internationellt framöver. Han har blivit inbjuden till Hamburg i höst för att delta i integrationsseminarium inom ramen för ett projekt som vill utveckla nya vägar för att snabbare lös integrationsproblem. Tyskland har utsett två viktiga samarbetsstäder, Malmö och Toronto.
Hur löser vi den akuta integrationen av nyanlända?
– Ska vi klara av utmaningarna som vi står inför krävs attitydförändringar, vi måste våga se till kompetensen och våga satsa på annorlunda kunskap och erfarenhet. Vi måste bli bättre på mångfald. Det gäller både privata och offentliga miljöer. Vi måste skapa mångfald inom alla positioner i samhället, det räcker inte endast med ”low skilled jobs” utan hållbar integration kommer endast att ske när samhället och dess struktur genomsyras av mångfald inom alla sfärer, säger Fadi på klingande malmöitiska.
Läs mer om Fadi Barakat
Kompetensbaserad rekrytering – Manpower
”Jag vill ge tillbaka” –  Sydsvenskan
Mitt namn är Fadi Barakat – Faktum
 

Integration Almedalen: Social hållbarhet, värderingar och privata initiativ

Catharina Kallmert reflekterar över möten om integration i Almedalen 2017

Våra hjärnor spelar oss ett spratt

Afghanistan och Aleppo är inte särskilt schyssta varumärken! Detta säger Magnus Berg, integrationsansvarig på Ledarna på sitt seminarium kring integration i Almedalen. Ord som förknippas med flykting smäller helt enkelt inte så högt i våra öron. Men det är här våra hjärnor spelar oss ett spratt. Vi måste sudda ut den negativa bilden av våra nykomna svenskar och istället ställa om vår hjärna och se dem som tillgångar.

Ökade privata initiativ: Sodexo anställer minst 200 personer under 2017!

Ingenjörsföretaget Sweco, Sodexo, Google och Spotify är bara några av flera företag som vi träffar på Almedalen som har bestämt sig. Sodexos VD Azita Shariati har kommit överens med ledningsgruppen att ge  minst 200 nyanlända chansen till arbete på Sodexo och detta ska ske under 2017. Sodexo erbjuder initialt en praktik men målet är att praktiken ska övergå i anställning vilket redan har skett i flertalet fall. Sweco letar med ljus och lykta efter duktiga ingenjörer och arkitekter och lägger ingen vikt i om dessa är nyanländ eller var i integrationsprocessen de befinner sig. Hinder är till för att överbyggas och varje nyanställd ingenjör eller arkitekt är en framgång för Sweco. Både Spotify och Google volymrekryterar systemutvecklare från hela världen. Deras behov av duktiga tekniker överstiger med råge den marknads som Sverige kan erbjuda. Därför är de nyanlända en självklar rekryteringsbas för båda bolagen. Det är kompetensen som är viktigast!

Värderingar styr debatten, viktigt med positiva nyheter

Preera, Volvo Group och Sveriges kommuner och landsting, (SKL) håller seminarium kring våra svenska värderingar – Sverigestudien i Almedalen – och hur dessa påverkar upplevelsen av verkligheten. SKL har under flera år mätt vilka ord som svenska folket förknippar med Sverige och idag har vi ”osäkerhet om framtiden”, ”byråkrati”, ”Våld och brott”, ”Skyller på varandra” som topp placeringar. Dessa negativa tankar, tillsammans med övriga på listan är ett energiläckage på 46%. Denna mätning påvisar hur viktigt det är att lyfta fram positiva händelser för att balansera och på så sätt få en sann bild av verkligheten.

Flytta ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva

Sammanfattningsvis så var ett av årets huvud teman på Almedalen social hållbarhet och med detta menar man bidrag till samhällsnyttan. Om alla bidrar med det lilla så gör det skillnad och vi blir alla vinnare. Många pratar om vikten av att ta kontroll över sina tankar, att inte låta hjärnan gå på i gamla hjulspår utan utmana den och skapa nya tankemönster vilket är en helt annan infallsvinkel på integrationspolitiken. På detta sätt flyttar vi ansvar från nyanlända till delat ansvar med oss själva, vilket borde vara en sund och ganska självklar tanke.

Eko-odlarna skapar ”grön” integration och gemenskap i Södertälje

Adhim Mizban

Catharina Kallmert Intervjuar Adhim Mizban och Mikael Andersson om Eko-odlarna.

Eko-odlarna började redan 2012 då Adhim Mizban, startade en arbetsmarknadsutbildning i ekologisk odling i samverkan med Skillebyholm, ett biodynamiskt center i Järna. Tjugo elever fick under ett år lära sig odling från grunden och examensarbetet bestod i att planlägga en helt egen odling. 13 av eleverna klarade examen och blev certifierade ekologiska trädgårdsmästare. 7 stycken av eleverna bestämde sig för att starta upp ett arbetsintegrerat företag.

Första odlingssäsongen gick riktigt bra och till hösten visade skörden goda resultat. Adhim är agronom och en enorm inspiratör med ett stort engagemang. Han har sedan start funnits med som handledare och arbetsledare och till hjälp tillkom även Mikael Andersson

Mikael Andersson & Adhim Mizban

Till en början bedrevs verksamheten på mark tillhörande Skillebyholm då kommunen hade svårt att hitta mark men sedan 2015 har Södertälje kommun erbjudit 2 hektar mark. Den från början helt obearbetade marken har idag förvandlats till en plats som stoltserar flera växthus och odlade fält. Det finns även en grävd damm för bevattning samt flera byggnader på marken.

Varje dag kommer cirka 20 deltagare som har till syfte att arbetsträna eller rehabiliteras

Kooperativ verksamhet bygger på demokrati där deltagarna är involverade i verksamheten vilket skapar stort engagemang. Tillsammans hittar de lösningar på hur de ska utveckla verksamheten och visionen är att starta upp caféverksamhet, utöka antalet deltagare samt odlingarna. Eko-odlarna har flera externa kunder varav den största är Södertälje kommuns kostenhet som köper grönsaker till den kommunala verksamheten. Den lokala ICA handlaren är även stor kund samt att man säljer skörden på plats till privatpersoner som tittar förbi. Eko-odlarna utsågs i november 2016 till Årets kooperativ av Coompanion, Stockholms län. Enligt motiveringen gör odlarna det ”möjligt” för människor och natur att växa på ett hållbart sätt.

Det finns idag flera lyckade exempel på arbetsintegrerade sociala företag i vitt skilda branscher men vägen till en etablerad verksamhet är oftast lång och sällan okomplicerad. En framgångsfaktor för att lyckas är, förutom envisa och tålmodiga verksamhetsledare, lokala eldsjälar inom kommunal verksamhet som stöttar i processen. Att starta en verksamhet kräver oftast kapital, lokaler eller andra tillgångar vilket kooperatörerna sällan har och därmed är ett ekonomiskt stöd en förutsättning för att komma igång. Eko-odlarna har haft turen att flera tjänstemän haft ett personligt engagemang vilket har gjort etableringen möjlig.

När vi pratar kring hur kommunerna kan förenkla för etablering av liknande verksamheter så menar Mikael Andersson att det inom varje kommun bör finnas en plattform där frågor kring sociala och arbetsintegrerade företag behandlas. Sociala företag håller på och etablera sig inom många kommuner med goda resultat men det krävs etableringsstöd och ett fortsatt gott samarbete med kommunala aktörer för att en verksamhet ska kunna bli framgångsrik.

Den som har tankar och idéer kring att själv bedriva socialt företagande kan ta kontakt med Coompanion som är företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag. De finns på 25 platser i hela Sverige. 

Fakta om Eko-odlarna som kooperativt/socialt företag
Eko-odlarna bedrivs som de allra flesta arbetsintegrerade företag som ett kooperativ med verksamhetsform ekonomisk förening. Verksamheten har två huvudmål, att bedriva affärsverksamhet för att generera intäkter men även med syfte att ta emot deltagare som hänvisats från kommun, försäkringskassa eller arbetsförmedling, som behöver arbetsträna eller rehabiliteras. Alla deltagare arbetar utifrån sin egen förmåga och syftet är att förflytta deltagare närmar en plats i samhälle och arbetsliv. Eko-odlarna i Södertälje är ett exempel på ett väl fungerande arbetsintegrerat socialt företag, men vägen dit har varit krokig.

Gastronaut – världens mat till ditt matbord

Catharina Kallmert Intervjuar Aksis Palamaidis en av 5 grundare av Gastronaut

Äntligen har du möjlighet att via en app beställa hemlagad internationell mat och få den levererad av kocken själv! Bakom denna lysande idé står start-up företaget Gastronaut som grundades av Akis Palamidis, Shu Wei, Kai Xie, Jinlin Li och Weiping Ding. Akis kom själv till Sverige för 8 år sedan efter att ha vuxit upp i Grekland men därefter arbetet på olika platser i världen, bland annat USA. Shu kom hit för att arbeta som Global Category Manager på Ericsson.

”Jante-lagen är faktiskt en fördel.  De flesta talar om Jantelagen som negativ”

Akis berättar att det är allmänt känt att Stockholm är under lupp ute i världen. Staden lockar många duktiga arbetstagare då det finns så många intressanta start-up bolag här. Akis har sin egen teori varför vi lyckas så bra och tror helt enkelt på att företagen här är duktiga på metodik och processer.

”Sverige är helt enkelt ett ”team-playing-country”

Vi sätter mål och vision, vi skapar struktur och aktiviteter och vi jobbar med att följa upp. I andra länder uppfattas detta som byråkrati men här får vi det att fungera mycket bra. Dessutom tror han att vår omtalade ”Jante-lag” faktiskt är en fördel.  De flesta talar om Jantelagen som negativ, man Akis menar att den får oss att arbeta tillsammans istället för individuellt. Vi skapar framgångsrika team som arbetar målstyrt.  Sverige är helt enkelt ett ”team-playing-country”. Jag blir glad i hjärtat när jag hör detta och jag tror faktiskt Akis har rätt.

”Idag består Gastronaut av 250 hemmakockar”

Historien med Gastronaut började när Shu som har sitt ursprung från Kina tröttat på att inte ha möjlighet att gå ut på restaurang tillsammans med släkt och vänner och äta äkta traditionsenlig kinesiskt mat. När han började prata med vänner och bekanta visade det sig att hans nätverk av vänner från hela världen kände likadant! De hade upptäckt ett behov på marknaden och som utbildade tekniker byggde de ett första utkast av en app för att testa sin affärsidé. Idag 3 år senare består Gastronaut av 250 hemmakockar. Gastronaut som företag erbjuder en plattform där kockarna fotar sina hemkokta rätter och lägger ut dem på marknaden. Kunderna har på så sätt en internationell meny som de kan välja och vraka ur. Kock och hungrig kund möter därefter upp varandra efter en förutbestämd tid och plats.

Gastronaut som bolag erbjuder hemmakockarna start-up hjälp i klassrumsmiljö där de får lära sig livsmedelshygien, lagar och regler, marknadsförings- och fototips. De tar hand om administration och kontakter med myndigheter så att kockarna får ägna sig åt det som de är allra bäst på, att laga god mat. Akis berättar att visa nationalrätter av tradition inte ens finns att köpa på restauranger i hemlandet. Det är helt enkelt rätter som man av tradition endast tillagar hemma. Därmed finns det stora möjligheter till kulinariska resor för alla matälskare. Tänk även på vad snabbt man ofta tröttnar på lunchmaten som finns i kvarteret runt arbetsplatsen. Har man tur finns det utbud av sushi, hamburgare, matiga smörgåsar och kanske en restaurang med svensk husmanskost.

Med Gastronauts app kan du och dina kollegor till dagen innan beställa vad du vill till lunch och sedan få det levererat vid lunchtid dagen efter. Är inte detta ett sätt att få guldkant på vardagen?

Gastronaut en del av delningsekonomin

Hela affärsidén bygger på, liksom AirBnB och Uber på delningsekonomi. På affärsspråk talar man om affärsverksamhet peer-to-peer. Idag verkar man endast i Stockholmsområdet men planen är tillväxt och att utöka verksamheten till hela Sverige och utomlands. Kockarna har visat uppskattning för det stöd de har från Gastronaut som får sina intäkter från en mindre provision som de får från varje transaktion. De har berättat att de uppskattar att ha en tillhörighet i ett nätverk och att de hittar nya vänner i nätverket, både bland andra kockar men även hos sina kunder. På så sätt skapas stolthet och engagemang i bolaget vilket gynnar affärer för alla inblandade.

Gynnar integrationen i Sverige

Så till den stora frågan, vad gör Gastronaut mer än mättar magar? Gynnar verkligen denna affärsidé integrationen i Sverige? Akis berättar sakligt att integration handlar i grunden om möten mellan människor. Att upptäcka varandras kulturer, att hitta tillfällen att naturligt mötas och på så sätt skapa relationer på ett naturligt sätt. Världen har redan kommit till Sverige, det är ett faktum. Och vi kan berika våra liv genom att närma oss varandra, immigranter och svenskfödda. Man behöver inte vara bästa vänner från början, men genom steg för steg, lager på lager, så förenas människor och mat är något som alla har gemensamt. I maträtter finns olika kulturer, olika smaker, olika ingredienser. En måltid är ett perfekt kit för integration.

Akis ser även en annan aspekt där Gastronaut gynnar integration. Många hemma-kockar bor i ytterområden tillsammans med landsmän och andra invandrare. Vissa rör sig inte så långt utanför sina hemkvarter och genom att det ingår att leverera maten till olika platser i Stockholm får de en bättre bild av Stockholm och ser helt nya platser. Vi vet alla att det krävs nya referensramar, andra beteenden och nya sätt att tänka för att skapa en förändring. På detta sätt kan hemma-kockarna få nya idéer och drömmar genom att komma in i nya sammanhang. Gastronaut skapar helt enkelt en rörelse som sätter igång individers sätt att tänka på olika sätt.

Gastronaut kommer att finnas på ”Smaka på Stockholm” i Kungsträdgården den 1 – 6 Juni. Passa på att titta förbi och smaka på mängder av god mat från olika kulturer.

Dessutom kommer fotograf Jenny Hammar att göra en fotoutställning tillsammans med Fotografiska och Gastronaut en fotoutställning på Smaka på Stockholm där hon kommer att presentera personporträtt på några av hemmakockarna. Håll utkik efter detta.

Följ oss på integration.nu, där hittar du ca 150 fantastiska nyheter om  integrationsinsatser, uppdateras dagligen.

Är du nyfiken på de senaste 20 bästa integrationsinsatserna? Klicka här