Fyra tips för bättre integration

Mångfald skapar innovationer och ger ökad lönsamhet.  Det visar forskningen. Men det kan också innebära negativa aspekter såsom konflikter och osämja. För att lyckas krävs ett gediget värderings och kommunikationsarbete. Vi ger fyra tips för bättre och effektivare integration och mångfald. 

MC Kinsey skriver i ”Diversity Matters” (2015), att mångfald skapar tillväxt och lönsamhet. I den senaste rapporten ”Delivering through diversity” (2018),  visar MC Kinsey att den största effekten inträffar om man har en hög andel mångfald i företagets ledningsgrupp. Det måste börja från toppen!

Många av samhällets aktörer måste agera för att vi ska lyckas med  att skapa  ett samhälle med mångfald. Var och en av oss, oavsett om vi är företagare, anställda eller idrottsledare, måste bidra på något sätt. Integration sker inte av sig själv. Vi måste aktivt jobba för att integrationen blir som vi vill ha den. Vi som företagare kan inte stå utanför och se på utan att agera. På integration.nu slår vi ett slag för effektivare integration genom att kommunicera lovvärda initiativ  och målinriktade aktiviteter. 

Fyra tips till företag som vill arbeta med mångfald – från integration.nus erfarenheter från 100-tals olika integrationsprojekt.

1. Mobilisera engagemang internt: sätt upp strategier och mål och ge tydligt ansvar till cheferna. Jobba med värderingar och skapa ett tillåtande klimat och en öppen attityd och bemöta negativa synpunkter på ett ärligt sätt. Höja kunskapen om integration och mångfald i organisationen. Låt det bli en snackis och skapa delaktighet för alla. Ta upp fördelarna med mångfald och diskutera också  konflikter som kan komma upp pga okunskap och okunnighet både från etablerade svenskar och nyanlända. Se dina nya arbetskamrater som en möjlighet. Anställ chefer med nysvensk bakgrund, det kommer att skapa energi och engagemang.

2. Mångfald en lönsam investering:  För att integrationsprocessen ska bli långsiktig måste den vara ”lönsam” och därför är det viktigt att fram nyckeltal som alla förstår och kan följa. I vissa fall kan det vara effektivt att lägga in mångfaldsarbetet som ett eget affärsområde och att det blir bärande för hållbarhetsarbetet. Viktigt att hela företaget jobbar med dessa frågor. Det får inte bara bli ett ansvar för HR- och kommunikationsavdelningar.

3. Samarbeta med andra aktörer: För att skapa ett bra koncept så är det viktigt att hitta bra samarbetspartners. Det kan röra sig om utbildnings-företag som Hermods, eller ideella organisationer som Mattecentrum och Yallatrappan. Idrottsföreningar som skapar gemenskap med olika sportaktiviteter genom exempelvis Korpen, Sverige United, FC Rosengård och Hammarby Boxning. Eller företag som redan har ett omfattande program som man kan bli en del av exempelvis Yrkesdörren,  Jobbsprånget, Korta vägen och Äntligen jobb. 

Samarbeta gärna med företag som är effektiva inom digitaliseringen  se vad Mobilearn erbjuder och vad Sodexo och Liber gjort.

4. Kommunikation: Viktigt att kontinuerligt kommunicera både internt och externt vad som görs och vilka effekter som integrationen ger företaget. Informera om företag och organisationer som lyckats med sin integration och vilka effekter det fått. Ge personalen möjlighet att använda budskapen i sociala medier, ge tydliga riktlinjer och ta fram policy. Skapa positiv flow med tävlingar, prisutdelningar och kick offer. Jobba med Story Telling och lyft fram människorna bakom siffrorna. Skapa hjältestatus. Mångfald bör bli en bärande del av företagets hållbarhetsprogram som redovisas i specifika hållbarhetsrapporter i olika differentierade kanaler.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *